Kære patienter

Pr. 1 juni 2018 er den nye særlov på tandsundhedsområdet trådt i kraft. Vi tiltræder særloven.

FORDI: Hvis vi havde valgt at træde ud af særloven, så villle vores patienter ikke kunne opnå tilskud til deres behandlinger længere!

Faaborgklinikkerne og ligesom andre tandlæger blevet bragt i en situation, som de ikke selv har bedt om. Det offentlige har opsagt den overenskomst som i mange år har sikret en balance mellem behandlinger og priser og der er fra Christiansborg og Regionerne tvunget en politisk særlov ned over hovederne på os. Det betyder at vi som klinik skal vælge, om vi vil blive under særloven eller om vi vælger at træde ud af den. Uanset hvad vi vælger, vil vi føle at vi vælger forkert og at det vil ramme dig som patient. Derfor har vi bla. demonstreret ved Christiansborg og kæmpet ved forhandlingsbordet, da vi ikke føler at det ene eller det andet valg er til gavn for dig som patient.

Men politisk har man ikke villet lytte og derfor står vi i dag i den situation, at vi SKAL vælge.

Tænder bliver ikke sundere med en skrivebordsbesparelse!

Politisk har målet ene og alene været at gennemtvinge en økonomisk besparelse på det patienttilskud – som navnet viser – går til patienterne. Politisk har man besluttet at du som patient i gennemsnit skal modtage 21% mindre i tilskud til dine behandlinger. Det har vi fra tandklinikkerne ment er en dårlig ide, da dette vil betyde, at du skal betale mere for de ydelser du plejer at få. For de fleste betyder det ikke så meget, men for andre vil det betyde, at man ikke vil komme til tandlæge så ofte som før. Det vil beviseligt øge mængden af sygdomme i befolkningen og derfor har vi fra tandklinikkerne kæmpet for at særloven blev trukket tilbage, da vi fagligt hverken kan leve med de politiske mål eller de sundhedsmæssige konsekvenser.

En konkret konsekvens af særloven er, at vi skal fortælle patienter at de er raske, selvom de er syge.

7ff40cf2-4025-48e1-b823-39e8437c221a

 

Det ønsker vi ikke. Vi vil ikke have, at du som patient skal betale med dit helbred, bare fordi man politisk vil spare penge på forebyggelse og behandlinger.

 

 

Alle tandklinikker står i forskellige situationer. Vi har forskellige patienter med forskellige sygdomme og årsager til disse sygdomme. Vi bor forskellige steder i Danmark og I som patienter har forskellig prioriteringer. Der er er mange flere faktorer, der gør sig gældende, og derfor er der mange hensyn at tage. Derfor bliver tandklinikkernes valg også forskellige. Men uanset valget, så har tandklinikken valgt den løsning, som man mener vil gavne de fleste af
patienterne på den pågældende klinik

Det betyder, at nogle tandklinikker bliver frie klinikker og frit kan tilpasse behandlinger og priser efter de behov, som I patienter har. De andre klinikker bliver særlovsklinikker og skal følge de priser som pålægges fra Christiansborg.

 

tandsundhed
Vi har på vores klinik valgt at blive en SÆRLOVSKLINIK, da vi har vurderet, at langt størstedelen af I patienter har gavn af at vi bliver under særloven og dermed kan sikre Jer et tilskud.

Vi vil hos Faaborgklinikkerne samtidig gerne hylde de kolleger som har valgt at fratræde ordningen og de patienter som har valgt at forblive patienter på deres klinikker. Vi hylder samtidig den idealisme som driver nogle af vores kolleger til at gå imod Regeringens aldeles urimelige nedskæringer. 
Fremtidsudsigterne peger desværre imod større egenbetaling for vores patienter. Absolut ikke noget vi kan bakke op omkring. 

Tilskuddet under særloven er mindre end normalt, men dog en økonomisk håndsrækning. Vi vil naturligvis ikke gå på kompromis med den behandlingsmæssige faglighed. Vi ved at dette vil koste dig en smule ekstra, men vi tror på, at du inderst inde godt ved, at et sund helbred starter med en sund mund.
Vi har regnet på begge løsningsforslag. Det er personale som er med til at højne kvaliteten af de behandlinger du modtager og som er nødvendige for overhovedet at kunne drive en tandklinik. Det tror vi på, at du både ved og forstår.
Med venlig hilsen

TANDLÆGERNE PÅ FAABORGKLINIKKERNE i FAABORG OG HAARBY